Menu

Baas van Venray 2018 is afgelast!

De organisatie van Baas van Venray heeft helaas moeten beslissen dat de 2e editie van Baas van Venray dit jaar niet door kan gaan.

Doordat onder andere op het laatste moment enkele teams hun deelname hebben ingetrokken, zakte de organisatie door de ondergrens van het aantal teams en deelnemers. Het gevolg hiervan is dat er een te groot financieel risico ontstaat, waardoor de kosten die ten grondslag liggen aan dit evenement niet gedekt kunnen worden. Omdat de organisatie pas in 2017 is gestart is er nog geen financiële armslag om dit soort risico’s op te vangen.

De organisatie is erg teleurgesteld, temeer omdat de 1e editie een groot succes was. De verwachtingen waren hoog dat dit jaar ook teams uit de ontbrekende dorpen en wijken zouden meedoen. Dat bleek dus achteraf niet zo te zijn.

Dit betekent overigens niet dat Baas van Venray meteen de geschiedenisboeken ingaat als een eenmalig event.  De hele organisatie voor dit jaar is klaar en deze opzet kan daarom gebruikt worden bij de volgende editie. De tijd die voor de organisatie daardoor vrijkomt wordt gebruikt om in alle dorpen en wijken campagne te voeren. Baas van Venray is blijkbaar nog niet goed genoeg bekend. Wij, als organisatie, zijn er van overtuigd dat er uit elk dorp en wijk een team van 5 mannen en 5 vrouwen geformeerd kan worden. Voor die campagne gaat de organisatie ook kijken naar partners in Venray die daarbij kunnen ondersteunen. Hierbij wordt onder andere gedacht aan  de buurtsportcoaches van Venray Beweegt.

Daarnaast wordt er gekeken of het mogelijk is om het event in een andere periode van het jaar te laten plaatsvinden, rekening houdend met alle dorpskermissen .

Sponsoren die zich bereid hadden verklaard Baas van Venray 2018 te steunen en de teams die wel klaar stonden om deel te nemen, wil de organisatie bedanken voor hun steun. Hopelijk zijn jullie er in 2019 in ieder geval weer bij. Dit alles betekent ook dat Heide zich nog een jaar lang Baas van Venray mag noemen.

Het winnen van de Breedtesportprijs Venray tijdens het sportgala van 2017 heeft de organisatie van Baas van Venray de nodige extra energie gegeven. Daardoor gaan we vol goede moed zorgen dat in 2019 alsnog de 2e editie gaat plaatsvinden met dan ruim voldoende teams. Hopelijk worden wij hierbij gesteund door veel enthousiaste reacties vanuit alle dorpen en wijken.

Tot in 2019!